KVALITETSKONTROLL

Varje fodersäck från Saracen tillverkas i en kvarn som är godkänd av UFAS, och som genomgår strikta kvalitetskontroller. Vi har ett omfattande system för att garantera en jämn kvalitet på alla produkter för hästar från Saracen Horse Feeds.

saracen horse feeds quality control

Saracen Horse Feeds har antagit en ny standardkod för fodertillverkare från BETA (British Equestrian Trade Association) som började gälla 1 oktober 2009. UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) och NOPS-koden för naturligt förekommande förbjudna ämnen (Naturally Occurring Prohibited Substances) har utvecklats av BETA som svar på den ökade förekomsten av positiva dopingtest bland galopphästar. Även om det inte är en garanti i sig är NOPS-processen en riskbedömningsprocess för att minska chanserna att foder kontamineras av naturligt förekommande förbjudna substanser som till exempel morfin.

 

Både British Horseracing Authority (BHA) och National Trainers Federation (NTF) har sanktionerat BETA NOPS Code, och vi har nu inarbetat den i vår årliga UFAS-granskning. Som godkänd medlem av den nya koden använder vi logotypen som en symbol som talar om för ägare och tränare att vi har stringenta kvalitetshanteringsprocesser som vi tillämpar på varje steg i processen, från ursprung, förvaring och transport fram till tillverkningen.

NOPS 2014 logo medium

Saracen tillämpar en strikt förseglingspolicy i vår tillverkningsprocess för vårt kapplöpningssortiment (tydligt angivet på våra förpackningar med en tydlig förseglingssymbol för säkerhetsgaranti). Klicka här för att läsa mer om NOPS i en artikel som publicerats i tidskriften International Thoroughbred Magazine.

 

saracen horse feeds quality control

Produkterna förseglas och isoleras i ett särskilt karantänutrymme på vår huvudfabrik i Aylesford innan de släpps för försäljning. Förseglingsprocessen avslutas med att prover samlas in från varje parti för att sedan lämnas in till LGC i Newmarket.

 

LGC har testat kommersiella foder för kapplöpningsbranschen i mer än 20 år. De erbjuder screening som stöd för producenternas kvalitetssäkringsprocesser. Man genomför analyser enligt internationell standard (ISO 17025) med hjälp av avancerade masspektrometiska avläsningssystem som kan upptäcka kontamineringar redan i mycket små doser (ng/g). Produkten släpps inte för försäljning förrän ett intyg från LGC utfärdats där det framgår att beträffande koffein och teobromin har "inga spår upptäckts".

saracen horse feeds quality control