PASSAR

  • Lämpligt foder vid inridning av unghästar och igångsättning
  • För konvalescenter och hästar i boxvila
  • Hästar i lätt arbete och hästar som är lätta att hålla i hull.

Recoup Cubes är en energisnål foderstat som upprätthåller en ideal kroppskondition och bidrar till ett harmoniskt temperament medan hästarna rids in eller befinner sig i tidig träning. I takt med att arbetsnivån ökar kan man anpassa foderstaten så att den blir energirikare.