PASSAR

  • Kompletterar en foderstat som innehåller mycket havre
  • Rekommenderad dagsgiva: 2 kg per häst och dag

Kentucky Racing Balancer är en mycket koncentrerad blandning för tävlingshästar i hårt arbete. Den har tagits fram speciellt för att användas tillsammans med havre. Müslin har höga halter av viktiga näringsämnen som kompenserar för mineralbrister och andra underskott i vanliga spannmålsfoderstater.

ufas