A CEREAL FREE, LOW SUGAR, LOW STARCH PERFORMANCE RATION

ETT SPANNMÅLSFRITT TÄVLINGSFODER MED LÅG HALT AV SOCKER OCH STÄRKELSE

SUITABLE FOR

PASSAR

 • Tävlingshästar som inte tål foder som innehåller höga halter av stärkelse/spannmål
 • Nerviga hästar för att stimulera ett mer harmoniskt temperament och främja koncentrationsförmågan under träning
 • Hästar som behöver hjälp att upprätthålla sin normala muskelfunktion
 • Hästar som behöver en låg stärkelsehalt i foderstaten för att stimulera matsmältningen

FEATURES & BENEFITS

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

 • Spannmålsfritt foder med låg stärkelsehalt (8 %)
 • Låg sockerhalt (6 %)
 • Hög halt av "Super-fibres" för att minskar beroendet av stärkelse som energikälla
 • Mycket lättsmälta “Super-fibres” som stimulerar en sund matsmältning
 • Optimal halt av antioxidanter som understödjer en normal muskelfunktion
 • Innehåller en större mängd viktiga mineraler
 • Protein från fullvärdiga proteinkällor stimulerar reparationen och uppbyggnaden av muskler och vävnader