Veteranhästen

Nya undersökningar utförda av J. Ireland m. fl. (2011) vid universitetet i Liverpool har visat att många ägare till äldre hästar och ponnyer ändrade sina hästars näringsintag på ett avgörande sätt när hästarna kom upp i 21-årsåldern. Efter denna "åldringsgräns" ökade användandet av specialframtagna foderstater för äldre hästar.

Nya undersökningar utförda av J. Ireland m. fl. (2011) vid universitetet i Liverpool har visat att många ägare till äldre hästar och ponnyer ändrade sina hästars näringsintag på ett avgörande sätt när hästarna kom upp i 21-årsåldern. Efter denna "åldringsgräns" ökade användandet av specialframtagna foderstater för äldre hästar.

Saracen samarbetar med The Horse Trust, en välgörenhetsorganisation för "pensionerade" ridhästar från den brittiska polisen och armén som får bo där resten av sitt liv. Med vårt samarbete med The Hors Trust vill vi garantera att våra foderstater alltid ger den bästa näringsfysiologiska stimulansen för äldre hästar.

I takt med att hästar åldras måste vi ständigt hålla kolla på deras hälsa och kondition i ett helhetsperspektiv. Om du behöver råd när det gäller utfodring av äldre hästar är du välkommen att kontakt oss på något av nedanstående sätt. Vi hjälper dig genast, bekvämt och okomplicerat.

Saracen Feeds rådgivningsnummer: +44 (0)1622 718 487

E-postadress:   

Rådgivningsformulär: - klicka här

PELLETS MED HÖG FIBER- OCH LÅG STÄRKELSEHALT

Läs mer...

FÖR HÄSTAR 16+

Läs mer...

FÖR HÄSTAR 16+

Läs mer...