A CEREAL FREE, LOW SUGAR, LOW STARCH PERFORMANCE RATION

ETT SPANNMÅLSFRITT TÄVLINGSFODER MED LÅG HALT AV SOCKER OCH STÄRKELSE

SUITABLE FOR

PASSAR

  • Tävlingshästar som inte tål foder som innehåller höga halter av stärkelse/spannmål
  • Nerviga hästar för att stimulera ett mer harmoniskt temperament och främja koncentrationsförmågan under träning
  • Hästar som behöver hjälp att upprätthålla sin normala muskelfunktion
  • Hästar som behöver en låg stärkelsehalt i foderstaten för att stimulera matsmältningen

FEATURES & BENEFITS

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

  • Spannmålsfritt foder med låg stärkelsehalt (8 %)
  • Låg sockerhalt (6 %)
  • Hög halt av "Super-fibres" för att minskar beroendet av stärkelse som energikälla
  • Mycket lättsmälta “Super-fibres” som stimulerar en sund matsmältning
  • Optimal halt av antioxidanter som understödjer en normal muskelfunktion
  • Innehåller en större mängd viktiga mineraler
  • Protein från fullvärdiga proteinkällor stimulerar reparationen och uppbyggnaden av muskler och vävnader